Junior

Junior Class
Participanten in deze klasse hebben leden die (relatief) jong en redelijk onervaren zijn. Leden die op 1 april van het betreffende seizoensjaar nog niet de leeftijd van vijftien (15) jaar hebben bereikt mogen in deze klasse deelnemen. De jonge deelnemers in deze class maken kennis met het aanleren en ontwikkelen van de grondbeginselen en kwaliteiten. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een individueel trainingsniveau dat recht doet aan de technische groeimogelijkheden van iedere deelnemer. Tevens dient de logica in de programma’s voorop te staan zodat de uitvoerenden in staat gesteld worden een hoog resultaat te bereiken. Optreden is voor deze groepen belangrijker dan competitie. Deze groepen repeteren een paar uur per week.